Find more about Weather in Poznań, PL
245gluszyna.pl


Aktualności z naszego osiedla


Konsultacje społeczne.
[Piątek, 16 października 2020]
Do 26.10.2020 trwa II etap konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej”.
W związku z sytuacją pandemiczną konsultacje tylko mailowe z Miejską Pracownią Urbanistyczną.
/ Jolanta Gątarska /
Ogłoszenia Rady Osiedla Głuszyna SENIORALNI 60+
[Piątek, 18 września 2020]
/ Jolanta Gątarska /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski