Find more about Weather in Poznań, PL
879gluszyna.pl


Aktualności z naszego osiedla


NOWA RADA OSIEDLA GŁUSZYNA KADENCJA 2019-2023
[Czwartek, 16 maja 2019]
W dniu 11.04 2019 w Sali Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych Radnych Osiedlowych kadencji 2019-2023.
Na pierwszej sesji oprócz ślubowania, odbył się tylko wybór Przewodniczącego Rady Osiedla.
Nowym Przewodniczącym został Radny --- WOJCIECH WILCZYŃSKI.

Kolejna sesja Rady Osiedla odbyła się 07.05.2019. Głównymi punktami sesji był wybór wiceprzewodniczących Rady oraz wybór Przewodniczącego Zarządu ,jego zastępców i członków Zarządu.
Wiceprzewodniczącymi Rady zostały Radne --MARZENA MORYSON-PATALAS i STANISŁAWA SEZONOWICZ.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany KRZYSZTOF STOBIENIECKI.

Zastępcami RADOSŁAW SIP i ROMAN BARTKOWIAK.

Członkami Zarządu zostali BARTOSZ BARTKOWIAK i PIOTR SKARŻYŃSKI.

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy dla dobra wspólnego naszego Osiedla.
/ Krzysztof Stobieniecki /
SENIORALNI 60+
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE STAWY.
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W POZNANIU UL. GŁUSZYNA 187 W ŚRODY O GODZINIE 20.00 I W PIĄTKI O GODZINIE 18.00.
ZAJĘCIA OPŁACANE SĄ Z FUNDUSZY UM POZNANIA.
/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2017 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski