Find more about Weather in Poznań, PL
4131gluszyna.pl


Aktualności z naszego osiedla


SENIORALNI 60+
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE STAWY.
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W POZNANIU UL. GŁUSZYNA 187 W ŚRODY O GODZINIE 20.00 I W PIĄTKI O GODZINIE 18.00.
ZAJĘCIA OPŁACANE SĄ Z FUNDUSZY UM POZNANIA.
/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2017 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski