Find more about Weather in Poznań, PL
25829gluszyna.pl


Aktualności z naszego osiedla


Nadzwyczajne posiedzenie Rady Osiedla.
[Piątek, 21 grudnia 2018]
W dniu 21.12.2018 odbyło przedświąteczne spotkanie Rady Osiedla i zaproszonych Gości. Przewodniczący Rady Henryk Kania dokonał podsumowania rocznej działalności. Podziękował osobom i instytucjom którzy w ostatnim roku uczynili najwięcej dla rozwoju Osiedla Głuszyna. Złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne przybyłym Gościom, jak również wszystkim Mieszkańcom naszego Osiedla.
/ Krzysztof Stobieniecki /
SENIORALNI 60+
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE STAWY.
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W POZNANIU UL. GŁUSZYNA 187 W ŚRODY O GODZINIE 20.00 I W PIĄTKI O GODZINIE 18.00.
ZAJĘCIA OPŁACANE SĄ Z FUNDUSZY UM POZNANIA.
/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2017 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski