Strona główna | Aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL
6120gluszyna.pl


Aktualności z naszego osiedla


NOWA RADA OSIEDLA GŁUSZYNA KADENCJA 2019-2023
[Czwartek, 16 maja 2019]
W dniu 11.04 2019 w Sali Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych Radnych Osiedlowych kadencji 2019-2023.
Na pierwszej sesji oprócz ślubowania, odbył się tylko wybór Przewodniczącego Rady Osiedla.
Nowym Przewodniczącym został Radny --- WOJCIECH WILCZYŃSKI.

Kolejna sesja Rady Osiedla odbyła się 07.05.2019. Głównymi punktami sesji był wybór wiceprzewodniczących Rady oraz wybór Przewodniczącego Zarządu ,jego zastępców i członków Zarządu.
Wiceprzewodniczącymi Rady zostały Radne --MARZENA MORYSON-PATALAS i STANISŁAWA SEZONOWICZ.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany KRZYSZTOF STOBIENIECKI.

Zastępcami RADOSŁAW SIP i ROMAN BARTKOWIAK.

Członkami Zarządu zostali BARTOSZ BARTKOWIAK i PIOTR SKARŻYŃSKI.

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy dla dobra wspólnego naszego Osiedla.
/ Krzysztof Stobieniecki /
NOWI RADNI OSIEDLOWI Kadencja 2019—2023
[Poniedziałek, 25 marca 2019]
Film o niezwyczajnym Instruktorze wojskowym i aeroklubowym Hieronimie,, Franku” Kowalskim.
[Sobota, 23 marca 2019]
Premiera filmu 23.03.2019 Klub 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Film o niezwyczajnym Instruktorze wojskowym i aeroklubowym Hieronimie,, Franku” Kowalskim.

,,Syn pułku ‘’z czasów II wojny światowej, jako 12-to letnie dziecko(łącznik) z oddziałem saperów dotarł do Berlina.

Dwadzieścia pięć lat latania na MiG-21 w 1 plm Mińsk Mazowiecki i 62 plm Krzesiny. Dowódca eskadry, starszy pilot pułku w 1987 odszedł do rezerwy w stopniu podpułkownika.

Czynny pilot Aeroklubu Poznańskiego i Ośrodka Szkolenia Lotniczego- Aerotechnika. Nalot w powietrzu ponad 12 tys godz . na samolotach i ponad 2 tys. godz. na szybowcach.

/ Krzysztof Stobieniecki /
List Prezydenta Miasta Poznania do Mieszkańców.
[Czwartek, 7 lutego 2019]

W załączniku zamieszczono List Prezydenta Miasta Poznania do Mieszkańców.
Recital Olgi Bończyk.
[Piątek, 16 listopada 2018]
W piątek 16.11.2018 R. w Klubie 31. BLT swój recital zaprezentowała Olga Bończyk, wokalistka i aktorka, kojarzona dla wielu widzów z serialem „Na dobre i na złe".
Podczas recitalu artystka zaśpiewała między innymi kilka piosenek ze swojej nowej płyty zatytułowanej „Piąta rano" oraz wiele znanych przebojów.
Licznie zabrana publiczność z dużą przyjemnością wysłuchała między innymi autorskiej interpretacji „Walca Embarras" i pięknego walca z filmu „Noce i dnie".
Natomiast piosenka „Lubię wracać tam gdzie byłem", w której artystce towarzyszył głos Zbigniewa Wodeckiego nagrodzona została owacjami na stojąco.
Takie same owacje rozległy się na zakończenie koncertu. Publiczność opuszczała gościnne progi klubu oczarowana i zachwycona.

Tekst: Rafał PIECHOTA
Zdjęcia: Kinga DUDA
/ Tekst: Rafał PIECHOTA /
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Osiedla.
[Piątek, 21 grudnia 2018]
W dniu 21.12.2018 odbyło przedświąteczne spotkanie Rady Osiedla i zaproszonych Gości. Przewodniczący Rady Henryk Kania dokonał podsumowania rocznej działalności. Podziękował osobom i instytucjom którzy w ostatnim roku uczynili najwięcej dla rozwoju Osiedla Głuszyna. Złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne przybyłym Gościom, jak również wszystkim Mieszkańcom naszego Osiedla.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu parafialnym.
[Wtorek, 4 września 2018]
W dniu 04.09.2018 na cmentarzu parafialnym przy ul. Daszewickiej ,odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
Data 4 września 1954 roku jest początkiem tworzenia jednostki lotniczej na Krzesinach.
Przybyła liczna delegacja z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, kultywująca tradycje 62 i 3 pułku lotnictwa myśliwskiego. Wśród licznie zebranych mieszkańców osiedla Głuszyna byli Radni Osiedlowi z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Kazimierzem Gadomskim, piloci poznańskich pułków, personel służby inżynieryjno-lotniczej, młodzież klas lotniczych z Zespołu Szkół nr 5 z panią Dyrektor Barbarą Osiak.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezes Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny - mjr rez. pil. Krzysztof Stobieniecki i Dowódca 31 BLT płk pil. Rafał Zadencki.
W asyście wojskowej złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów, zapalono znicze, w miejscu symbolicznym -pod tablicą poświęconą tragicznie zmarłym pilotom 62plm.
Pamięć oddano wszystkim zmarłym żołnierzom , lotnikom, pracownikom cywilnym wojska związanym z jednostkami na poznańskich Krzesinach.
Modlitwę w ich intencji odmówił kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk.
Mieszkańcy Głuszyny nie zapominają o swojej historii, która przez lata była pisana przez żołnierzy w stalowych mundurach, wykonujących zadania na rzecz obrony ,,polskiego nieba”.
/ Krzysztof Stobieniecki /
XXIX Sesja Rady Osiedla Głuszyna.
[Środa, 4 lipca 2018]
W dniu 04.07.2018 odbyła się XXIX Sesja Rady Osiedla Głuszyna.
Sesja ważna z tego względu, że uchwalany był projekt wydatków na 2019 rok.
Na sesji tej gościliśmy zastępcę dyrektora Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania pana Przemysława Markowskiego. Pan dyrektor wręczył na ręce Przewodniczącego Rady Osiedla Głuszyna Henryka Kani ,list gratulacyjny z okazji dwudziestej rocznicy powstania Osiedla Głuszyna.
Życząc sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej ,dziękował za zaangażowanie i poświęcony czas w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza i Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Przewodniczący Rady Henryk Kania w krótkim rysie historycznym przedstawił dzieje naszej Rady ,przypominając zasłużonych Radnych śp. Jerzego Kledzika i śp. Marka Morysona.
[Czwartek, 8 lutego 2018]
W załączeniu przesyłam Odpowiedź ZTM na mój wniosek związany z zachowaniem częstotliwości kursowania autobusu linii 58 z okresu budowy ronda im. Felicjana Sypniewskiego. Nie można było zachować częstotliwości co 10 min. w godzinach szczytu komunikacyjnego z uwagi na wysokie koszty. Zaproponowałem więc aby autobus w tych godzinach jeździł co 12 min. Zostało to przyjęte przez ZTM. Od 1 marca nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 58. Mojej propozycji wsparcia udzielił i zatwierdził Dyrektor ZTM pan Piotr Snuszka.

/ Henryk Kania /
Podsumowanie pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2017 roku.
[Środa, 10 stycznia 2018]
Sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2017 roku (wystąpienie Przewodniczącego Rady w czasie XXIII Sesji).

Poznań, 22.12.2017 r.


Szanowni Goście, Radni Rady Osiedla i Mieszkańcy naszej społeczności lokalnej.


Spotykamy się po raz trzeci na uroczystej Sesji Rady Osiedla Głuszyna V kadencji aby podsumować pracę Rady w 2017 roku.

W bieżącym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w wysokości 454776,00 zł. Składową tej sumy są środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla w kwocie 81314,00 zł oraz środki naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 373462,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w 99%.

W 2017 roku działalność Rady Osiedla Głuszyna ukierunkowana była na zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji takich jak:

  1). Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na płycie głównej boiska do piłki nożnej oraz na wale z trybuną dla kibiców w OSiR Głuszyna. Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych na nowej nawierzchniach w okresie gwarancyjnym;
  2). Wykonanie dokumentacji inwestycyjnej przeprowadzenia instalacji elektrycznej wraz z montażem sześciu słupów oświetleniowych po stronie północnej OSiR Głuszyna;
  3). Budowa zatoki autobusowej przy ul. Głuszyna na przeciw budynku nr 216-220.
  4) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ulicy Sypniewo w rejonie przystanku autobusowego „Głuszyna-Baza Lotnicza”. Inwestycja ta, przy sprzyjających okolicznościach, zostanie wykonana w 2018 roku.
  Zadania te zostały zrealizowane w 100%.

Przekazaliśmy środki finansowe na inwestycje i remonty oraz zakupy sprzętu w naszych placówkach oświatowych. Dla Przedszkola nr 17 „Ikarek” na remonty przekazaliśmy 40000,00 zł; dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 kwotę 80087,00 zł, w tym na dofinansowanie remontu nawierzchni bieżni 70000,00 zł, zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom oraz zakup materiałów dydaktycznych do tych zajęć 10087,00 zł. Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przekazaliśmy 10000,00 zł na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjno-gimnastycznych dla Seniorów.

Wsparliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna poprzez przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 10000,00 zł oraz Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto i Straż Miejską Referatu Poznań Nowe Miasto po 3500,00 zł.

Na zadania realizowane przez Osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe do Aquanet na opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych w kwocie 27040,60 zł, opłaty za energię elektryczną do Enea 35610,00 zł, naprawy bieżące na terenie OSiR Głuszyna 20000,00 zł. Wykorzystaliśmy 9878,00 zł na diety dla radnych osiedlowych.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy 7 sesji, podjęliśmy 21 uchwał. Wszyscy radni Rady Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady, spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych. Średnia frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 74,28%.

Uroczysta Sesja jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim wykonawcom zadań zrealizowanych przez Radę i Zarząd Osiedla.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TRAWMAR Izabela Zawadzka z Daszewic za wykonanie głównej naszej inwestycji związanej z laserowym równaniem i wymianą nawierzchni trawiastej oraz montażem systemu automatycznego nawadniania na boisku do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna. Słowa te kierujemy do pani Izabeli Zawadzkiej oraz Pana Marka Niemczala.

Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na części obiektu OSiR Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi Grodzkiemu za terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również za pomoc w realizacji zadań bieżących na Osiedlu panu Tadeuszowi Jabłonce właścicielowi Firmy „Leta”.

Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Pragnę z tego miejsca podziękować Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich panu mgr inż. Maciejowi Heilmanowi i zastępcy Naczelnika tego wydziału Panu mgr inż. Mariuszowi Woźniakowi a także inżynierowi Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc i zrealizowanie inwestycji drogowych Osiedla.

Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej, a w szczególności Panu Tomaszowi Lisieckiemu – Dyrektorowi ZZM oraz Panu Mateuszowi Ratajczakowi i Beniaminowi Chodorowskiemu oraz Pracowni Landio Pani Magdaleny Baranowskiej za „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego przy ul. Głuszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. „Park im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu” (zrealizowanie mojej poprawki w Budżecie Poznania na 2017 rok) oraz bieżące uporządkowanie parku.

Składamy podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom, właścicielom firmy Novel Instalacje Elektryczne, za projekt instalacji elektrycznej oraz zbudowanie nowego oświetlenia po stronie północnej OSiR Głuszyna.

Dziękujemy Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych na czele z Prezesem Panem Arkadiuszem Staszicą za wybudowanie placu zabawowo-rekreacyjnego w rejonie budynków komunalnych przy ul. Sypniewo 23D.

Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie Osiedla Głuszyna.

Rada Osiedla składa szczególne podziękowanie Proboszczowi „Naszej Parafii” ks. Janowi Ciesiółce tj, Parafii pw. Św, Jakuba Apostoła Większego w Poznaniu za duchowe wspieranie działań rady i pracę duszpasterską z mieszkańcami Osiedla.

Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto oraz Straży Miejskiej z Referatu Poznań Nowe Miasto za dobrą współpracę z Zarządem Osiedla i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego życia.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Dyrektorów naszych placówek oświatowo-wychowawczych: Pani mgr Barbarze Osiak i Pani mgr Agacie Gust oraz będącej już na emeryturze Pani mgr inż. Annie Liebert za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za mozolną pracę związaną z wybudowaniem i uroczystym oddaniem strażnicy, pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych i w walce z żywiołami.

Przez cały rok wspierał Radę i Zarząd Osiedla Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta. Dziękujemy za wszechstronną pomoc pracownikom Wydziału na czele z Dyrektorem Panem Arkadiuszem Bujakiem, a w szczególności Paniom: Marzenie Achtenberg, Danucie Łabuzińskiej, Małgorzacie Majcherek-Rembeckiej, Agnieszce Szmigiel oraz Panom: Tomaszowi Wiśniewskiemu, Kamilowi Górskiemu i Tomaszowi Pałaszyńskiemu.

Wyrazy uznania i podziękowanie pragniemy przekazać Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Jaśkowiakowi oraz jego zastępcom Panom: Mariuszowi Wiśniewskiemu, Tomaszowi Lewandowskiemu, Maciejowi Wudarskiemu i Jędrzejowi Solarskiemu za dobre zarządzanie Miastem, a także radnym Rady Miasta Poznania za podejmowanie uchwał służących Miastu i naszej społeczności lokalnej.

W imieniu Rady Osiedla proszę naszych Miłych Gości oraz Mieszkańców Osiedla Głuszyna z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku o przyjęcie życzeń, by każdy dzień 2018 roku był radosnym i szczęśliwym spełnieniem nie tylko marzeń.

W imieniu Rady Osiedla
Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Radny Rady Miasta Poznania
Henryk Kania

/ Krzysztof Stobieniecki /
Obóz szybowcowy uczniów klas lotniczych Gimnazjum w Głuszynie
[Poniedziałek, 11 września 2017]
Od dziesięciu lat uczniowie klas lotniczych Gimnazjum nr 30 w Głuszynie podsumowanie zajęć z propedeutyki lotnictwa mają na obozie szybowcowym odbywającym się na lotnisku Przylep k. Zielonej Góry. Uczniowie mają możliwość odbyć loty szybowcami z instruktorem ,poznać smak przebywania w przestworzach. Od początku działalności klas lotniczych aktywny udział biorą członkowie Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny. Zajęcia z propedeutyki ,zajęcia w modelarni jak również wyjazd na obóz szybowcowy jest dotowany z funduszy Rady Osiedla, która co roku przeznacza fundusze na zajęcia dla młodzieży.
Święto 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego
[Poniedziałek, 4 września 2017]
W dniu 04.09.2017 w dniu Święta 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na cmentarzu parafialnym przy ulicy Daszewickiej, odbyła się okolicznościowa uroczystość poświęcona pamięci wszystkim zmarłym żołnierzom i pracownikom cywilnym 62 pułku lotnictwa myśliwskiego i 3 pułku lotnictwa myśliwskiego. Od 2008 roku 31 BLT kultywuje tradycje 62 plm i 3plm. Data czwarty września – Święto Bazy, nawiązuje do 04.09.1954 roku , daty powołania jednostki lotniczej na lotnisku Krzesiny. Ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych śmiercią tragiczną pilotów 62 plm ,zgromadziła liczne grono uczestników, w tym członków Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny ,delegację 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego z dowódcą płk pil. Rafałem Zadenckim ,delegację Rady Osiedla z przewodniczącym Henrykiem Kanią i przewodniczącym Zarządu Osiedla Kazimierzem Gadomskim, żołnierzy rezerwy personelu lotniczego ,uczniów klas lotniczych Zespołu Szkół z Głuszyny, mieszkańców Osiedla Głuszyna. Okolicznościowe przemówienie ,przypominające historię jednostek lotniczych od 1954 roku, wygłosił Prezes Stowarzyszenia mjr rez. pil. Krzysztof Stobieniecki . Modlitwę za wszystkich zmarłych odmówił Kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk. Podniosłym momentem było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje. Żołnierz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych odegrał sygnał ,,Śpij Kolego”. Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze 31 BLT wystawiając asystę honorową.
Piosenka – Zdrój
[Piątek, 12 maja 2017]
W piątek 12.05.2017 klub 31 BLT już po raz drugi zmienił się w miejscowość uzdrowiskową Piosenka – Zdrój. Katarzyna Jamróz, Rafał Piechota, Jacek Skowroński i Marcin Chenczke zaprezentowali piosenki Jonasza Kofty w spektaklu zatytułowanym „Kofta, nastroje i żart”. Za sprawą wspaniale śpiewającej Katarzyna Jamróz i dzięki piosenką takim jak „Podróżą każda miłość jest” i „Jego portret” było lirycznie i nastrojowo. W spektaklu nie zabrakło też dynamicznych przebojów „Idź swoją drogą”, „Do łezki łezka” i wielu innych. A na koniec pani Kasia oczarowała wszystkich piękną interpretacją piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”. Między piosenkami subtelnie żartował Rafał Piechota oprowadzając licznie zgromadzoną publiczność po tym wyjątkowym uzdrowisku. A wszystko to działo się przy czarującym akompaniamencie Jacka Skowrońskiego (piano) i Marcina Chenczke (kontrabas). Publiczność wychodziła zachwycona, dopytując kiedy w gościnnych progach klubu 31BLT pojawi się kolejne „Uzdrowisko Piosenka – Zdrój” .
/ Krzysztof Stobieniecki /
Teren Parku im.Pawła Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie ma szansę stać się uroczym zakątkiem na naszym Osiedlu.
[Czwartek, 30 marca 2017]
Po kilku latach starań Rady Osiedla, a zwłaszcza determinacji Przewodniczącego Rady Henryka Kani ,teren Parku im.Pawła Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie ma szansę stać się uroczym zakątkiem na naszym Osiedlu. Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Poznania ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego terenu . Po dopełnieniu wszystkich formalności, inwestycja planowana jest do realizacji w 2018-tym roku. Środki finansowe na ten cel są zaplanowane w budżecie Miasta Poznania.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Koncert Walentynkowy
[Piątek, 17 lutego 2017]

W dniu 17.02.2017 Klub 31 BLT zmienił się w Uzdrowisko Krzesiny – Zdrój.

Autorzy i wykonawcy spektaklu „Osiecka, klimacik i żart” zaprosili publiczność do parku zdrojowego na spacer w towarzystwie piosenek Agnieszki Osieckiej.

W przedstawieniu udział wzięli Oksana Hamerska, aktorka Teatru Muzycznego w Poznaniu, pianista Jacek Skowroński, kontrabasista Marcin Chenczke a całość z poczuciem humoru prowadził Rafał Piechota.

Publiczność miała okazje posłuchać pięknych interpretacji takich przebojów jak „Bossa nova do poduszki”, „Chłopak z drewna”, „Sama chciała” i wielu innych piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej.

/ Krzysztof Stobieniecki /
Podsumowanie pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2016 roku (wystąpienie Przewodniczącego Rady w czasie XVI Sesji).
[Poniedziałek, 19 grudnia 2016]
Poznań, 19.12.2016 r.
Szanowni Goście i Radni Rady Osiedla

To już nasze drugie spotykanie na uroczystej Sesji Rady Osiedla Głuszyna V kadencji. Tradycją tych spotkań jest podsumowanie pracy Rady w mijającym roku.

W tym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w kwocie 436565,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w ok. 98,0 %.

W bieżącym roku Rada Osiedla Głuszyna monitorowała realizację dwóch najważniejszych dla naszej społeczności inwestycji, jakimi były:

  1. Przebudowa ul. Sypniewo w Poznaniu, na odcinku od ul. Silniki do ul. Malarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego;

  2. Inwestycja grantowa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Daszewickiej, od ul. Głuszyna do granicy miasta Poznania. Zostały one zrealizowane.

  Wykonaliśmy inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców po ulicach i chodnikach osiedla, tj. remont chodnika wzdłuż ulicy Głuszyna od posesji nr 158 do 160, remont nawierzchni jezdni sięgacza przy ul. Głuszyna od nr 209 do 271 (po stronie południowej). Została wykonana dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej na ul. Głuszyna w rejonie budynku nr 216-220. Wykonanie tej inwestycji zostało przesunięty na wiosnę 2017 roku.

  Przekazaliśmy środki finansowe na inwestycje i remonty oraz zakupy sprzętu w naszych placówkach oświatowych. W Przedszkolu nr 17 „Ikarek” dofinansowaliśmy remont kuchni, zakup kuchni gazowej, wymianę drzwi wewnętrznych, wyposażenie placu zabaw a także zakup komputera. W Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 dofinansowaliśmy przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw wakacyjnych, remont nawierzchni bieżni, zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom oraz zakup materiałów dydaktycznych do tych zajęć. Wsparliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna poprzez przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ciężkiego zestawu do ratownictwa w kwocie 48000,00 zł. Zaznaczyliśmy swój udział w zakupie radiowozu dla Komisariatu Poznań Nowe Miasto (3500,00 zł).

  Wśród zadań realizowanych przez osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe do Aquanetu na opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych, opłaty za energię elektryczną do Enea, utrzymanie terenu oraz zakup sprzętu dla OSiR Głuszyna a także na wymianę siatek i desek pod siedziska na trybunie obiektu sportowego. Sfinansowaliśmy transport, montaż oraz podłączenie energii elektrycznej do kontenera socjalnego otrzymanego na wniosek Rady Osiedla z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP. Wykorzystaliśmy środki finansowe przeznaczone na diety dla radnych osiedlowych. Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na obiekcie OSiR Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi Grodzkiemu za terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również za pomoc w realizacji zadań Osiedla panu Tadeuszowi Jabłonce właścicielowi Firmy „Leta”.

  Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Dodatkowo wykonane zostały prace naprawy nawierzchni jezdni przy ul. Głuszyna 209. Pragnę z tego miejsca podziękować Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich panu mgr inż. Maciejowi Heilmanowi i zastępcy Naczelnika tego wydziału Panu mgr inż. Mariuszowi Woźniakowi a także inżynierowi Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc i zrozumienie potrzeb Osiedla.

Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej za uporządkowanie, zapomnianego od wielu lat, parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.

Składamy podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom, właścicielom firmy Novel Instalacje Elektryczne, za dobrą współpracę i wykonanie instalacji elektrycznej związanej z podłączeniem do tej sieci kontenera socjalnego.

Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie Osiedla Głuszyna.

Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto, a w szczególności pani st. sierż. Patrycji Kruszona - naszej dzielnicowej oraz Straży Miejskiej z Referatu Poznań Nowe Miasto, w szczególności pani strażnik Patrycji Bartkowiak za dobrą opiekę nad naszym osiedlem i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego życia.

Dziękujemy Dyrektorom naszych placówek oświatowo-wychowawczych: Pani mgr inż. Annie Liebert, Pani mgr Barbarze Osiak i Pani mgr Agacie Gust za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą. Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych i w walce z żywiołami oraz za aktywność w dążeniu do zrealizowania zadania wybudowania nowej strażnicy.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy 10 sesji roboczych, podjęliśmy 29 uchwał. Wszyscy radni Rady Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady, spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych. Pięciu radnych uczestniczyło we wszystkich sesjach Rady, dwie nieobecności zdarzyły się 4-ro radnym, trzy i więcej nieobecności 7-ro radnym. Średnia frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 81%.

Rada Osiedla Głuszyna była wspierana przez instytucji miejskie, prywatne i osoby, którym możemy nadać status „Przyjaciel Osiedla Głuszyna”. Należą do nich m. innymi:

 • Pan Mariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Pan Tomasz Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Pani Katarzyna Hoffman i Kamil Górski - doradcy i „opiekunowie” z WJPM
 • Pani Aldona Wesołowska - Właścicielka Firmy Astra Plus
 • Pan Grzegorz Grodzki - Prezes Firmy Astra Plus
 • Pan Maciej Heilman - Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM
 • Pan Mariusz Woźniak - Zastępca Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM
 • Pan Tadeusz Jabłonka - Właściciel Zakładu Wielousługowego „Leta”
 • Pan Henryk Nowaczyk i Pan Przemysław Nowaczyk - Firma Novel Instalacje Elektryczne
 • Pan Stanisław Barć - Właściciel Firmy „Barex” Usługi Wielobranżowe.
 • Ks. Jan Ciesiółka - Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła Większego

Dziękujemy za pomoc w zrealizowaniu przez Radę Osiedla zadań 2016 roku.

W imieniu Rady Osiedla składam naszym Miłym Gościom oraz Mieszkańcom Osiedla Głuszyna życzenia miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017.


Radny Rady Miasta Poznania Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Henryk Kania
/ Krzysztof Stobieniecki /
Nowy radny osiedla Głuszyna
[Środa, 5 października 2016]

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 05.10 2016 Przewodniczący Rady Henryk Kania podziękował za pracę Radnej pani Agacie Gust w związku z wygaśnięciem jej mandatu.


Ślubowanie złożył nowy Radny pan Ireneusz Ratajczak, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.


Nowemu Radnemu życzymy owocnej pracy na rzecz Naszego Osiedla.

/ Krzysztof Stobieniecki /
[Piątek, 9 września 2016]

Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna Henryk Kania został nowym Radnym Miasta Poznania. Koledze Henrykowi serdecznie gratulujemy, życząc owocnej pracy na rzecz Miasta jak i Osiedla Głuszyna.

Mamy nadzieję, że mając swojego przedstawiciela , wieloletniego działacza samorządowego, w Radzie Miasta , głos Mieszkańców osiedli peryferyjnych będzie dobrze słyszany, a ich problemy lepiej rozwiązywane.


Wywiad z Radnym.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 19-tu , pilotom, którzy służąc w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego zginęli śmiercią lotnika.
[Sobota, 3 września 2016]

W dniu 03.09 2016 r. miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 19-tu , pilotom, którzy służąc w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego zginęli śmiercią lotnika. Uroczystość przygotowało Stowarzyszenie Byłych Pilotów 62(3) plm . O godną oprawę zadbali żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego spadkobiercy tradycji 62 plm. Udział Dowódcy Bazy płk pil. Grzegorza Ślusarza, pilotów F-16 ,kompanii honorowej z pocztem sztandarowym nadało jej podniosły charakter.

Mszę Św. z udziałem pocztów sztandarowych w intencji zmarłych tragicznie pilotów odprawił kapelan 31 BLT. Następnie, licznie zebrani mieszkańcy Osiedla Głuszyny ,Rodziny pilotów upamiętnianych tablicą, zaproszeni goście, przeszli na miejscowy cmentarz ,gdzie przy podniesionej fladze państwowej, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Odsłonięcia dokonał zasłużony pilot płk rez. Hieronim Kowalski w asyście ucznia klasy lotniczej Gimnazjum nr 30 . Była salwa honorowa ,odegrano Marsz Lotników . Nad głowami zebranych pokaz kunsztu lotniczego zaprezentowała grupa akrobacyjna ,,Żelazny” kierowana przez byłego Dowódcę 31 BL płk rez. pil. Wojciecha Krupę .

W chwili zadumy złożono wieńce i wiązanki kwiatów , w tym od Rady Osiedla ,zapalono znicze.

Dziękujemy Organizatorom i wszystkim Uczestnikom za udział w tej lotniczo-patriotycznej uroczystości ,będącej lekcją historii najnowszej dla młodego pokolenia jak również dla mieszkańców Osiedla Głuszyna.

/ Krzysztof Stobieniecki /
Zdjęcia: Andrzej Gątarski
Sesja Rady Osiedla z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania
[Czwartek, 5 maja 2016]
Na sesji Rady Osiedla gościliśmy I Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego. W kompetencjach prezydenta są między innymi sprawy bezpieczeństwa i oświaty. Usłyszeliśmy o rychłym rozpoczęciu termomodernizacji budynku szkoły, o planach budowy środowiskowej hali sportowej, budowie strażnicy OSP w Głuszynie.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania
[Czwartek, 7 kwietnia 2016]
Odbyło się spotkanie Mieszkańców Osiedla Głuszyna z Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Mieszkańcy przedstawili swoje problemy i potrzeby dotyczące szczególnie komunikacji, zieleni i czystości Osiedla. Jest zapewnienie władz Miasta o wybudowaniu chodników i oświetlenia na ulicy Sypniewo .Oczyszczenia terenu w rejonie parku P.E. Strzeleckiego w Głuszynie. Padła kolejna obietnica wybudowania ulicy Ożarowskiej w ciągu kilku najbliższych lat.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Sesja Rady Osiedla
[Poniedziałek, 20 kwietnia 2015]
W dniu 20.04.2015 odbyła się kolejna sesja Rady Osiedla. Głównymi punktami porządku obrad były:
wybór wiceprzewodniczących Rady Osiedla,
wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
wybór zastępców Przewodniczącego Zarządu,
wybór członków Zarządu Osiedla.
Wybory miały charakter tajny.
Wiceprzewodniczącymi Rady Osiedla zostali wybrani Stanisława Sezonowicz i Krzysztof Stobieniecki.
Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Kazimierz Gadomski. Jego zastępcami: Wojciech Wilczyński i Barbara Bartkowiak.
Członkami Zarządu Osiedla: Agata Gust i Marek Moryson.
Zostały powołane dwie komisję stałe : Bezpieczeństwa i ds. Seniorów.
W skład komisji bezpieczeństwa weszli; Krzysztof Stobieniecki, Piotr Skarżyński, Andrzej Patalas ,Anna Jędrzejczak-Jaszczyk.
W skład komisji ds.Seniorów :Stanisława Sezonowicz, Barbara Bartkowiak, Marek Moryson, Wojciech Wilczyński.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Pierwsza uroczysta sesja V kadencji Rady Osiedla Głuszyna.
[Piątek, 10 kwietnia 2015]
W dniu 10.04.2015 w Urzędzie Rady Miasta Poznania odbyła się pierwsza uroczysta sesja V kadencji Rady Osiedla Głuszyna.
Wszyscy nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie.
W tajnym głosowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla, został nim, na kolejną kadencję - Henryk Kania.
Na kolejnej sesji Rady, już roboczej, zostanie dokonany wybór Wiceprzewodniczących Rady, oraz wybrany Zarząd Osiedla i jego Przewodniczący.

Czekaj wczytanie grafiki
/ Krzysztof Stobieniecki /
Podsumowanie kadencji Rady Osiedla Głuszyna (2011 – 2015).
[Niedziela, 22 marca 2015]
Kończy się czteroletnia kadencja Rady Osiedla Głuszyna. Każdego roku Rada Osiedla przedstawiała sprawozdania ze swojej działalności, które również były prezentowane w naszym Informatorze.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem.

W dniu 22 marca 2015 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Głuszyna V kadencji.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej społeczności na wybory samorządowe.
Lokal wyborczy: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna 187.
/ Krzysztof Stobieniecki /
NA GŁUSZYNIE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
[Środa, 4 marca 2015]
04.03.2015 na terenie jednostki OSP Głuszyna odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostek OSP Poznań-Głuszyna i OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Poznań.
Włączenie jednostki OSP w Głuszynie w struktury tego systemu jest dla niej niebywałym wydarzeniem. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju.
Skupia wokół siebie najlepsze jednostki ratownictwa, służby, inspekcje i straże. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej dotychczasową działalność ratowniczą. Jednostka taka ma możliwość dalszego rozwoju szkoleniowego, sprzętowego i organizacyjnego. Stanowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
To powód do dumy ,ale też efekt ciężkiej pracy. Jak mówił Prezes OSP Głuszyna - druh Marek Politowicz, wymagało to wyszkolenia druhów OSP i pozyskanie odpowiedniego sprzętu.
Na Głuszynie w tym roku również, jak zapewniał Wiceprezydent Miasta Poznania pan Mariusz Wiśniewski rozpocznie się budowa nowoczesnej remizy. Strażacy będą mogli z niej korzystać już w przyszłym roku.
Będziemy trzymać za słowo włodarzy naszego miasta.
http://www.ospgluszyna.pl/index.php/aktualnosci/144-wreczenie-decyzji-o-wlaczeniu-do-krsg-osp-poznan-gluszyna-i-osp-grs-poznan
/ Krzysztof Stobieniecki /
Podsumowanie roku 2014 przez Przewodniczącego Rady Osiedla
[Piątek, 19 grudnia 2014]
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Osiedla na uroczystej sesji Rady
[Środa, 1 stycznia 2014]
/ Krzysztof Stobieniecki /
Obóz Sportowo-szybowcowy
[Wtorek, 4 czerwca 2013]
Klasy lotnicze naszego 30 Gimnazjum w Głuszynie, w dniach 20-23 maja po raz kolejny przebywały na obozie sportowo-lotniczyn na lotnisku Przylep k/Zielonej Góry. Obóz ten jest zwieńczeniem edukacji szkolnej z zakresu lotnictwa. Daje możliwość weryfikacji teorii z praktyką i dążeń człowieka do lotu w przestworza. Młodzież oprócz zajęć sportowych wykonuje loty zapoznawcze na szybowcach,oraz jeśli starcza środków ,loty widokowe samolotami. Środki finansowe na loty zdobywa Stowarzyszenie Byłych Pilotów 62(3) plm uzyskując granty w różnych instytucjach, pozyskując sponsorów. W tym roku loty szybowcami były możliwe dzięki wsparciu finansowemu firmy ubezpieczeniowej ING TUnŻ S.A., w ramach projektu wolotariackiego. Do zobaczenia na obozie za rok.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Nowe zdjęcia w galerii - plener.
[Wtorek, 21 maja 2013]
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć w galerii. Galeria - plener
/ Dariusz Ludwikowski /
Witamy na nowej stronie www osiedla.
[Czwartek, 16 maja 2013]

Serdecznie witamy na nowej stronie osiedla Głuszyna.


Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.
Mamy nadzieję, że nowy portal spełni państwa oczekiwania. Liczymy na sugestie dotyczące zawartości nowego portalu. Wszelkie uwagi i sugestie będą mile widziane.
Prosimy o przesyłanie sugestii na adres
/ Webmaster /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2017 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski