Find more about Weather in Poznań, PL
3635gluszyna.pl
09.10.2007 Chodnik do wiosny.


wielkopolski

Częściowy brak chodników wzdłuż ulicy Głuszyna i Sypniewo powoduje, że zarówno mieszkańcy i dzieci chodzące do pobliskiej szkoły, mają utrudnione przejście. Do wiosny ma się to zmienić.

-Spory odcinek wybudowaliśmy własnym sumptem ? podkreśla Kazimierz Gadomski, przewodniczący zarządu osiedla. ? Jednak finansowanie prac tylko z ?pogłównego?, czyli pieniędzy z Urzędu Miasta trwa już kilka lat. Wliczając kawałek chodnika wybudowany przez Zarząd Dróg Miejskich to nadal za mało, by dzieci z tak zwanej starej Głuszyny bezpiecznie dotarły do szkoły.

A dzieciaki od jezdni oddziela tylko? biała linia. Chodnik potrzebny jest na pewno wzdłuż drogi do szkoły, ale także dalej ? od osiedla do stacji benzynowej. Do wiosny ZDM ma wybudować jego dalszą część chodnika.

Beata Marcińczyk (BEM)

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski