Find more about Weather in Poznań, PL
3626gluszyna.pl
16 września 2005 - Tajny raport o lotnisku w Krzesinach do wglądu.


"Wieści Lubońskie" przeprowadziły sondę wśród mieszkańców, pytając, czy będą starali się o odszkodowanie w związku ze wzmożonym hałasem samolotów stacjonujących w Krzesinach. 44 procent odpowiedziało, że nie, a 20 procent zastanawia się. Pesymiści twierdzą, że z wojskiem jeszcze nikt nie wygrał. Respondenci niewiele wiedzą o strefie ograniczonego użytkowania, a tym bardziej o możliwości dochodzenia odszkodowania.

Tymczasem siły powietrzne polskiej armii są gotowe do wypłaty odszkodowań. W sierpniu w Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w Poznaniu były 84 wnioski z żądaniem wypłaty odszkodowania. " Teraz jest 120 takich wniosków " mówi ppłk Andrzej Grządzielski, zastępca szefa wojskowej infrastruktury w Poznaniu.

Według ekspertów, co najmniej 15.000 mieszkańców Poznania i okolic ma prawo żądać rekompensaty za szkody powstałe w wyniku nowego usytuowania strefy ograniczonego użytkowania.

Kto jednak wie, że koszt stworzenia właściwego klimatu akustycznego w domu jednorodzinnym to wydatek rzędu 200.000 złotych" Czy trzeba będzie gruntownie wyciszać domy" Odpowiedź znajduje się w dzienniku urzędowym wojewody i częściowo odtajnionym "Raporcie oddziaływania lotniska na środowisko naturalne". Potwierdza on, że istnieją takie zagrożenia, jak: nadmierny hałas związany z eksploatacją samolotów; elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące; emisja do atmosfery tlenków siarki, węgla i azotu; skażenia odpadami ropochodnymi, nieprzewidziane sytuacje awaryjne. Raport w 99 procentach poświęcony jest hałasowi.

Czy badania są w ogóle miarodajne" Wykonano je na zlecenie inwestora, czyli NATO i fundacji "Czyste Powietrze". Problem w tym, że analizowano eksploatację samolotów MIG-21, Iskra i AN- 2, tymczasem samoloty F-15 i F-16 "Tornado" mają większą masę startową i ciąg niż MIG-i, więc hałas może być uciążliwszy. O ile" Tego eksperci nie ustalili. Raport odnotowuje tylko, że według fachowców samoloty AN-2 i MIG- 21 są o wiele cichsze niż amerykańskie F-16.

Wojsko, chcąc ograniczyć hałas, modernizuje obiekty na lotnisku i wokół niego, ale nie ma możliwości technicznych ograniczenia oddziaływania hałasu w strefie. Według ustaleń WHO (zamieszczonych w raporcie) w domach mieszkalnych, w ciągu dnia dopuszczalny hałas to 50 dB wewnątrz, i 55 dB na zewnątrz; w szkołach 35 dB w środku i 55 na zewnątrz, w szpitalach hałas nie powinien przekraczać 35 dB.

Tymczasem w strefie A hałas będzie dochodzić do 70 dB w dzień i 60 w nocy; w strefie B " 65 i 55, strefie C " 60 i 50, strefie D " 55 i 45 decybeli. Są to jednak " przypomnijmy " normy radzieckich MIG"ów. Ile hałasu wytwarzają F-16 " nie wiadomo"

Na hałas powyżej 50 dB jest narażona Głuszyna, Piotrowo (ze szkołą), Świątniczki i częściowo Krzesiny, Sypniewo oraz Baraki. Badania hałasu w nocy wykazują, że niespokojne sny mogą mieć w Poznaniu mieszkańcy Kotowa, Minikowa, Dębca i Starołęki, Głuszyny I i II, Piotrowa i Krzesin. Korki douszne powinni kupić też mieszkańcy gmin Dopiewo, Komorniki, Luboń, Kórnik i Środa.

Termin składania wniosków o odszkodowania mija w grudniu.


Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski