Strona główna | Atrakcje osiedla


Find more about Weather in Poznań, PL
5948gluszyna.pl

Atrakcje w pobliżu osiedla Głuszyna


Rzeka Głuszynka: szlak kajakowy

Rzeka Głuszynka (zwana również Kamionką) jest prawym dopływem Warty. Długość rzeki wynosi około 34 km a powierzchnia jej zlewni ok. 400 km2. Płynie na Pojezierzu Wielkopolskim. Głuszynka wypływa z jeziora Raczyńskiego. Dalej przepływa przez ciąg jezior rynnowych: Łękno, Małe Jeziory, Wielkie Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynieckie Duże, Skrzynieckie Małe i Borówieckie. Na wysokości 24 km, w Kamionkach uchodzi rzeka Kopla. Głuszynka wpływa do Warty w okolicy miejscowości Czapury koło Poznania na wysokości 255 km. Głuszynka przepływa między innymi przez następujące miejscowości: Zaniemyśl, Bnin, Kórnik, Borówiec, Kamionki, Czapury i peryferyjne dzielnice Poznania – Sypniewo i Głuszynę.

Głuszynka przyciąga turystów nie tylko okolicznymi zabytkami ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej. Wśród tutejszych pierwszoplanowych walorów przyrodniczych wymienić trzeba wzmiankowaną już Rynnę Kórnicko-Zaniemyską i znajdujące się na zachód od Rynny lasy. Panują tu doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Dla zapalonych wędkarzy atrakcją są jeziora bogate w różne gatunki ryb, a na zwolenników czynnego wypoczynku czekają szlaki turystyczne do pieszych wędrówek oraz szlak rowerowy w ramach Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskiego. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z kąpielisk oraz ośrodków wypoczynkowych i rekreacyjnych w Błażejewku, Kórniku i Biernatkach. Tenisiści mają do dyspozycji doskonale przygotowane korty prywatnego Centrum Tenisowego w Kórniku, a w okolicznych Kamionkach i Borówcu można pojeździć konno. Po rzece, począwszy od Zaniemyśla - przy wysokim stanie wody oraz Bnina lub Kórnika - przy średnim, odbywają się spływy kajakowe.

Rozległe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama dolina Głuszynki jest w większości nie zalesiona. Znalazły tu dogodne warunki do gniazdowania różne gatunki ptaków. W dolinie rzeki Głuszynki pomiędzy miejscowościami Babki i Czapury planowana jest budowa zbiornika retencyjnego „Głuszyna”. Zlewnia Głuszynki objęta została obszarem chronionego krajobrazu o funkcji rekreacyjnej i ekologicznej. Planuje się utworzenie parku krajobrazowego w dolinie rzeki Głuszynki wraz z jeziorem Raczyńskim – Zaniemyskiego Parku Krajobrazowego.


INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Szlak łatwy - dostępny dla wszystkich kajakarzy. Najlepszy do pływania przy wyższej wodzie. Miejscami uciążliwy – występuje kilka przenosek oraz w okolicach Borówca przy niskim stanie wody (lato, susza) występują mielizny i trudno znaleźć główne koryto rzeki przebiegające przez Jezioro Borówieckie całkowicie zarośnięte trzciną. Rzeka nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej przez cały sezon. Proponowane miejsce rozpoczęcia spływu przy moście w miejscowości Jeziory Wielkie. Zakończenie spływu w miejscowości Czapury przy moście drogowym. Istnieje możliwość kontynuacji spływu rzeką Wartą do Poznania – odległość ok. 10 km.


MIEJSCEKMOPISUWAGI
Zaniemyśl 0,0 źródła rzeki
Jeziory Wielkie 6,0 most w Jeziorach Wielkich Początek spływu
Bnin 12,0 jezioro Bnińskie/jezioro Kórnickie Most drogowy
Kórnik 14,5 Zamek Kórnicki i Arboretum Wycieczka
Kórnik 15,0 Zastawka na końcu jeziora Kórnickiego Przenoska
Skrzynki 16,5 jezioro Skrzynki Duże
Skrzynki 17,0 jaz pomiędzy jeziorami Przepływ prawą stroną
Skrzynki 17,5 jezioro Skrzynki Małe
Kamionki 24,0 ujście rzeki Kopli
Poznań - Głuszyna 32,0 jaz Przenoska
Czapury 34,0 ujście Głuszynki do Warty Koniec spływu
/ Informacje ze strony powiat.poznan.pl /Szlak zielony, czerwony Głuszyna - Rogalinek - Rogalin 18 km


Szlak rozpoczyna się na przystanku MPK w Głuszynie, zaraz za schroniskiem PTSM noszącym imię Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Głuszyna od 1364r. do XVIII w. była własnością biskupów poznańskich. Na niewielkim wzniesieniu stoi XIII-wieczny wczesnogotycki kościół, jeden z najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce. W prezbiterium oryginalne sklepienie krzyżowo- żebrowe.
Szlak prowadzi w dolinę Głuszynki, następnie wśród zabudowań osady Babki, a dalej brzegiem Warty do Wiórka, skąd skrajem lasu do Rogalinka. Od Wiórka do Rogalinka szlak prowadzi wzdłuż granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przy moście dołączają znaki szlaku czerwonego z Puszczykowa. W Rogalinku znajduje się drewniany kościół, konstrukcji zrębowej, kryty gontem (zbudowany ok. 1700 r.).
Szlak zielony kończy się przy przystanku PKS, dalej do Rogalina prowadzi szlak czerwony. Podąża on cały czas u podnóża skarpy doliny Warty i wkracza na teren Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Rosną tu na polach i łąkach pomnikowe dęby szypułkowe, które są pozostałością dawnych lasów gradowych w dolinie Warty. Dębów jest ponad 1450 z czego 950 chronionych (największe w Europie skupisko). Na skraju parku pałacowego najbardziej znane dęby: "Lech", "Czech" i "Ruś" o obw. 670-930 cm
Rogalin w latach 1768-1939 był siedzibą rodziny Raczyńskich. Na obszerne założenie pałacowo-parkowe składają się pałac, którego budowę rozpoczęto w 1700 r. a ukończono na pocz. XIX w. dwie oficyny oraz budynek galerii, w którym mieści się kolekcja obrazów E. Raczyńskiego (1910-12). Wzdłuż osi założenia wybudowano jeszcze ujeżdżalnię, stajnię, wozownię i czworaki. Za pałacem znajduje się ogród francusko-holenderski przechodzący w park krajobrazowy.
Przy szosie od strony Kórnika neoklasycystyczna kaplica św. Marcina, zbudowana w 1817-20 na wzór rzymskiej świątyni (Nimes k. Marsylii).Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski