Strona główna | Galeria


Find more about Weather in Poznań, PL
3630gluszyna.pl

SENIORALNI 50+


W ubiegłym sezonie spotykaliśmy się w każdą drugą środę miesiąca w Domu Działkowca.
Forma spotkań była różnorodna:
  • spotkanie z poetką i malarką p. Różą Łakatosz
  • prezentacja programu artystycznego z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Sportowymi
  • spotkanie z Zarządem Centrum Inicjatyw Senioralnych
  • wigilijne kolędowanie
  • zabawa seniorów
  • koncert gitarowy
  • wyjazd do teatru
  • Dzień Kobiet
  • wycieczka „Szlakiem Piastowskim”
  • zajęcia gimnastyczne – „senior w formie”


Wycieczka krajoznawcza do Głuchowa

Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki Czekaj wczytanie grafiki 
      
Czekaj wczytanie grafiki 

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski