Strona główna | Skład rady osiedla


Find more about Weather in Poznań, PL
27701gluszyna.pl

Skład Rady Osiedla Poznań GłuszynaHenryk Kania Przewodniczący Rady Osiedla


Stanisława Teresa Sezonowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla


Krzysztof Piotr Stobieniecki Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla


Kazimierz Gadomski Przewodniczący Zarządu Osiedla


Wojciech Wilczyński Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla


Barbara Bartkowiak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla


Marek Ignacy Moryson Członek Zarządu Osiedla


Radni:


Zenobia Bałut

Anna Jędrzejczak- Jaszczyk

Andrzej Karol Patalas

Marek Robert Politowicz

Adam Jan Krzyżaniak

Piotr Michał Skarżyński

Tadeusz Jaszczyk

Ireneusz RatajczakSkład komisji bezpieczeństwa:


Krzysztof Piotr Stobieniecki

Piotr Skarżyński

Andrzej Patalas

Anna Jędrzejczak-Jaszczyk


Skład komisji ds. seniorów:


Stanisława Teresa Sezonowicz

Barbara Bartkowiak

Marek Ignacy Moryson

Wojciech Wilczyński


Copyright © 2013-2017 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski