Strona główna | 1111Skład rady osiedla


Find more about Weather in Poznań, PL
245gluszyna.pl

Skład Rady Osiedla Poznań Głuszyna


Wojciech Wilczyński Przewodniczący Rady Osiedla


Marzena Moryson-Patalas Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla


Stanisława Sezonowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla


Krzysztof Stobieniecki Przewodniczący Zarządu Osiedla


Radosław Sip Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla


Roman Bartkowiak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla


Bartosz Bartkowiak Członek Zarządu Osiedla


Piotr Skarżyński Członek Zarządu Osiedla


Radni:


Zenobia Bałut

Barbara Bartkowiak

Kazimierz Gadomski

Jolanta Gątarska

Danuta Kledzik

Zdzisław Nogajewski

Andrzej Patalas


Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski