Strona główna | Archiwum aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL
5946gluszyna.pl

Archiwum aktualności z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Aktualności z naszego osiedla


Sesja Rady Osiedla
[Poniedziałek, 20 kwietnia 2015]
W dniu 20.04.2015 odbyła się kolejna sesja Rady Osiedla. Głównymi punktami porządku obrad były:
wybór wiceprzewodniczących Rady Osiedla,
wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
wybór zastępców Przewodniczącego Zarządu,
wybór członków Zarządu Osiedla.
Wybory miały charakter tajny.
Wiceprzewodniczącymi Rady Osiedla zostali wybrani Stanisława Sezonowicz i Krzysztof Stobieniecki.
Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Kazimierz Gadomski. Jego zastępcami: Wojciech Wilczyński i Barbara Bartkowiak.
Członkami Zarządu Osiedla: Agata Gust i Marek Moryson.
Zostały powołane dwie komisję stałe : Bezpieczeństwa i ds. Seniorów.
W skład komisji bezpieczeństwa weszli; Krzysztof Stobieniecki, Piotr Skarżyński, Andrzej Patalas ,Anna Jędrzejczak-Jaszczyk.
W skład komisji ds.Seniorów :Stanisława Sezonowicz, Barbara Bartkowiak, Marek Moryson, Wojciech Wilczyński.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Pierwsza uroczysta sesja V kadencji Rady Osiedla Głuszyna.
[Piątek, 10 kwietnia 2015]
W dniu 10.04.2015 w Urzędzie Rady Miasta Poznania odbyła się pierwsza uroczysta sesja V kadencji Rady Osiedla Głuszyna.
Wszyscy nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie.
W tajnym głosowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla, został nim, na kolejną kadencję - Henryk Kania.
Na kolejnej sesji Rady, już roboczej, zostanie dokonany wybór Wiceprzewodniczących Rady, oraz wybrany Zarząd Osiedla i jego Przewodniczący.

Czekaj wczytanie grafiki
/ Krzysztof Stobieniecki /
Podsumowanie kadencji Rady Osiedla Głuszyna (2011 – 2015).
[Niedziela, 22 marca 2015]
Kończy się czteroletnia kadencja Rady Osiedla Głuszyna. Każdego roku Rada Osiedla przedstawiała sprawozdania ze swojej działalności, które również były prezentowane w naszym Informatorze.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem.

W dniu 22 marca 2015 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Głuszyna V kadencji.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej społeczności na wybory samorządowe.
Lokal wyborczy: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna 187.
/ Krzysztof Stobieniecki /
NA GŁUSZYNIE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
[Środa, 4 marca 2015]
04.03.2015 na terenie jednostki OSP Głuszyna odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostek OSP Poznań-Głuszyna i OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Poznań.
Włączenie jednostki OSP w Głuszynie w struktury tego systemu jest dla niej niebywałym wydarzeniem. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju.
Skupia wokół siebie najlepsze jednostki ratownictwa, służby, inspekcje i straże. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej dotychczasową działalność ratowniczą. Jednostka taka ma możliwość dalszego rozwoju szkoleniowego, sprzętowego i organizacyjnego. Stanowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
To powód do dumy ,ale też efekt ciężkiej pracy. Jak mówił Prezes OSP Głuszyna - druh Marek Politowicz, wymagało to wyszkolenia druhów OSP i pozyskanie odpowiedniego sprzętu.
Na Głuszynie w tym roku również, jak zapewniał Wiceprezydent Miasta Poznania pan Mariusz Wiśniewski rozpocznie się budowa nowoczesnej remizy. Strażacy będą mogli z niej korzystać już w przyszłym roku.
Będziemy trzymać za słowo włodarzy naszego miasta.
http://www.ospgluszyna.pl/index.php/aktualnosci/144-wreczenie-decyzji-o-wlaczeniu-do-krsg-osp-poznan-gluszyna-i-osp-grs-poznan
/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski