Strona główna | Archiwum aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL
893gluszyna.pl

Archiwum aktualności z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

Aktualności z naszego osiedla


Recital Olgi Bończyk.
[Piątek, 16 listopada 2018]
W piątek 16.11.2018 R. w Klubie 31. BLT swój recital zaprezentowała Olga Bończyk, wokalistka i aktorka, kojarzona dla wielu widzów z serialem „Na dobre i na złe".
Podczas recitalu artystka zaśpiewała między innymi kilka piosenek ze swojej nowej płyty zatytułowanej „Piąta rano" oraz wiele znanych przebojów.
Licznie zabrana publiczność z dużą przyjemnością wysłuchała między innymi autorskiej interpretacji „Walca Embarras" i pięknego walca z filmu „Noce i dnie".
Natomiast piosenka „Lubię wracać tam gdzie byłem", w której artystce towarzyszył głos Zbigniewa Wodeckiego nagrodzona została owacjami na stojąco.
Takie same owacje rozległy się na zakończenie koncertu. Publiczność opuszczała gościnne progi klubu oczarowana i zachwycona.

Tekst: Rafał PIECHOTA
Zdjęcia: Kinga DUDA
/ Tekst: Rafał PIECHOTA /
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Osiedla.
[Piątek, 21 grudnia 2018]
W dniu 21.12.2018 odbyło przedświąteczne spotkanie Rady Osiedla i zaproszonych Gości. Przewodniczący Rady Henryk Kania dokonał podsumowania rocznej działalności. Podziękował osobom i instytucjom którzy w ostatnim roku uczynili najwięcej dla rozwoju Osiedla Głuszyna. Złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne przybyłym Gościom, jak również wszystkim Mieszkańcom naszego Osiedla.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu parafialnym.
[Wtorek, 4 września 2018]
W dniu 04.09.2018 na cmentarzu parafialnym przy ul. Daszewickiej ,odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
Data 4 września 1954 roku jest początkiem tworzenia jednostki lotniczej na Krzesinach.
Przybyła liczna delegacja z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, kultywująca tradycje 62 i 3 pułku lotnictwa myśliwskiego. Wśród licznie zebranych mieszkańców osiedla Głuszyna byli Radni Osiedlowi z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Kazimierzem Gadomskim, piloci poznańskich pułków, personel służby inżynieryjno-lotniczej, młodzież klas lotniczych z Zespołu Szkół nr 5 z panią Dyrektor Barbarą Osiak.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezes Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny - mjr rez. pil. Krzysztof Stobieniecki i Dowódca 31 BLT płk pil. Rafał Zadencki.
W asyście wojskowej złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów, zapalono znicze, w miejscu symbolicznym -pod tablicą poświęconą tragicznie zmarłym pilotom 62plm.
Pamięć oddano wszystkim zmarłym żołnierzom , lotnikom, pracownikom cywilnym wojska związanym z jednostkami na poznańskich Krzesinach.
Modlitwę w ich intencji odmówił kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk.
Mieszkańcy Głuszyny nie zapominają o swojej historii, która przez lata była pisana przez żołnierzy w stalowych mundurach, wykonujących zadania na rzecz obrony ,,polskiego nieba”.
/ Krzysztof Stobieniecki /
XXIX Sesja Rady Osiedla Głuszyna.
[Środa, 4 lipca 2018]
W dniu 04.07.2018 odbyła się XXIX Sesja Rady Osiedla Głuszyna.
Sesja ważna z tego względu, że uchwalany był projekt wydatków na 2019 rok.
Na sesji tej gościliśmy zastępcę dyrektora Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania pana Przemysława Markowskiego. Pan dyrektor wręczył na ręce Przewodniczącego Rady Osiedla Głuszyna Henryka Kani ,list gratulacyjny z okazji dwudziestej rocznicy powstania Osiedla Głuszyna.
Życząc sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej ,dziękował za zaangażowanie i poświęcony czas w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza i Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Przewodniczący Rady Henryk Kania w krótkim rysie historycznym przedstawił dzieje naszej Rady ,przypominając zasłużonych Radnych śp. Jerzego Kledzika i śp. Marka Morysona.
[Czwartek, 8 lutego 2018]
W załączeniu przesyłam Odpowiedź ZTM na mój wniosek związany z zachowaniem częstotliwości kursowania autobusu linii 58 z okresu budowy ronda im. Felicjana Sypniewskiego. Nie można było zachować częstotliwości co 10 min. w godzinach szczytu komunikacyjnego z uwagi na wysokie koszty. Zaproponowałem więc aby autobus w tych godzinach jeździł co 12 min. Zostało to przyjęte przez ZTM. Od 1 marca nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 58. Mojej propozycji wsparcia udzielił i zatwierdził Dyrektor ZTM pan Piotr Snuszka.

/ Henryk Kania /
Podsumowanie pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2017 roku.
[Środa, 10 stycznia 2018]
Sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2017 roku (wystąpienie Przewodniczącego Rady w czasie XXIII Sesji).

Poznań, 22.12.2017 r.


Szanowni Goście, Radni Rady Osiedla i Mieszkańcy naszej społeczności lokalnej.


Spotykamy się po raz trzeci na uroczystej Sesji Rady Osiedla Głuszyna V kadencji aby podsumować pracę Rady w 2017 roku.

W bieżącym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w wysokości 454776,00 zł. Składową tej sumy są środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla w kwocie 81314,00 zł oraz środki naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 373462,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w 99%.

W 2017 roku działalność Rady Osiedla Głuszyna ukierunkowana była na zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji takich jak:

    1). Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na płycie głównej boiska do piłki nożnej oraz na wale z trybuną dla kibiców w OSiR Głuszyna. Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych na nowej nawierzchniach w okresie gwarancyjnym;
    2). Wykonanie dokumentacji inwestycyjnej przeprowadzenia instalacji elektrycznej wraz z montażem sześciu słupów oświetleniowych po stronie północnej OSiR Głuszyna;
    3). Budowa zatoki autobusowej przy ul. Głuszyna na przeciw budynku nr 216-220.
    4) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ulicy Sypniewo w rejonie przystanku autobusowego „Głuszyna-Baza Lotnicza”. Inwestycja ta, przy sprzyjających okolicznościach, zostanie wykonana w 2018 roku.
    Zadania te zostały zrealizowane w 100%.

Przekazaliśmy środki finansowe na inwestycje i remonty oraz zakupy sprzętu w naszych placówkach oświatowych. Dla Przedszkola nr 17 „Ikarek” na remonty przekazaliśmy 40000,00 zł; dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 kwotę 80087,00 zł, w tym na dofinansowanie remontu nawierzchni bieżni 70000,00 zł, zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom oraz zakup materiałów dydaktycznych do tych zajęć 10087,00 zł. Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przekazaliśmy 10000,00 zł na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjno-gimnastycznych dla Seniorów.

Wsparliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna poprzez przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 10000,00 zł oraz Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto i Straż Miejską Referatu Poznań Nowe Miasto po 3500,00 zł.

Na zadania realizowane przez Osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe do Aquanet na opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych w kwocie 27040,60 zł, opłaty za energię elektryczną do Enea 35610,00 zł, naprawy bieżące na terenie OSiR Głuszyna 20000,00 zł. Wykorzystaliśmy 9878,00 zł na diety dla radnych osiedlowych.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy 7 sesji, podjęliśmy 21 uchwał. Wszyscy radni Rady Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady, spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych. Średnia frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 74,28%.

Uroczysta Sesja jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim wykonawcom zadań zrealizowanych przez Radę i Zarząd Osiedla.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TRAWMAR Izabela Zawadzka z Daszewic za wykonanie głównej naszej inwestycji związanej z laserowym równaniem i wymianą nawierzchni trawiastej oraz montażem systemu automatycznego nawadniania na boisku do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna. Słowa te kierujemy do pani Izabeli Zawadzkiej oraz Pana Marka Niemczala.

Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na części obiektu OSiR Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi Grodzkiemu za terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również za pomoc w realizacji zadań bieżących na Osiedlu panu Tadeuszowi Jabłonce właścicielowi Firmy „Leta”.

Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Pragnę z tego miejsca podziękować Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich panu mgr inż. Maciejowi Heilmanowi i zastępcy Naczelnika tego wydziału Panu mgr inż. Mariuszowi Woźniakowi a także inżynierowi Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc i zrealizowanie inwestycji drogowych Osiedla.

Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej, a w szczególności Panu Tomaszowi Lisieckiemu – Dyrektorowi ZZM oraz Panu Mateuszowi Ratajczakowi i Beniaminowi Chodorowskiemu oraz Pracowni Landio Pani Magdaleny Baranowskiej za „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego przy ul. Głuszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. „Park im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu” (zrealizowanie mojej poprawki w Budżecie Poznania na 2017 rok) oraz bieżące uporządkowanie parku.

Składamy podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom, właścicielom firmy Novel Instalacje Elektryczne, za projekt instalacji elektrycznej oraz zbudowanie nowego oświetlenia po stronie północnej OSiR Głuszyna.

Dziękujemy Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych na czele z Prezesem Panem Arkadiuszem Staszicą za wybudowanie placu zabawowo-rekreacyjnego w rejonie budynków komunalnych przy ul. Sypniewo 23D.

Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie Osiedla Głuszyna.

Rada Osiedla składa szczególne podziękowanie Proboszczowi „Naszej Parafii” ks. Janowi Ciesiółce tj, Parafii pw. Św, Jakuba Apostoła Większego w Poznaniu za duchowe wspieranie działań rady i pracę duszpasterską z mieszkańcami Osiedla.

Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto oraz Straży Miejskiej z Referatu Poznań Nowe Miasto za dobrą współpracę z Zarządem Osiedla i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego życia.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Dyrektorów naszych placówek oświatowo-wychowawczych: Pani mgr Barbarze Osiak i Pani mgr Agacie Gust oraz będącej już na emeryturze Pani mgr inż. Annie Liebert za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za mozolną pracę związaną z wybudowaniem i uroczystym oddaniem strażnicy, pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych i w walce z żywiołami.

Przez cały rok wspierał Radę i Zarząd Osiedla Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta. Dziękujemy za wszechstronną pomoc pracownikom Wydziału na czele z Dyrektorem Panem Arkadiuszem Bujakiem, a w szczególności Paniom: Marzenie Achtenberg, Danucie Łabuzińskiej, Małgorzacie Majcherek-Rembeckiej, Agnieszce Szmigiel oraz Panom: Tomaszowi Wiśniewskiemu, Kamilowi Górskiemu i Tomaszowi Pałaszyńskiemu.

Wyrazy uznania i podziękowanie pragniemy przekazać Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Jaśkowiakowi oraz jego zastępcom Panom: Mariuszowi Wiśniewskiemu, Tomaszowi Lewandowskiemu, Maciejowi Wudarskiemu i Jędrzejowi Solarskiemu za dobre zarządzanie Miastem, a także radnym Rady Miasta Poznania za podejmowanie uchwał służących Miastu i naszej społeczności lokalnej.

W imieniu Rady Osiedla proszę naszych Miłych Gości oraz Mieszkańców Osiedla Głuszyna z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku o przyjęcie życzeń, by każdy dzień 2018 roku był radosnym i szczęśliwym spełnieniem nie tylko marzeń.

W imieniu Rady Osiedla
Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Radny Rady Miasta Poznania
Henryk Kania

/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski